Artur i Mallika Szumscy
+48 608 822 431 napisz@kuchniajogi.pl
  • tekst alternatywny
  • tekst alternatywny

POŻYWIENIE SATTVICZNE

Jak oznajmiają to Vedy, przez spełnianie yajni (ofiary) oczyszczone zostają wszystkie czynności. Przez spełnianie yajni poświęcone zostaje pożywienie, a przez spożywanie poświęconego pożywienia oczyszcza się samą egzystencję. Przez oczyszczenie egzystencji uświęcone zostają delikatne tkanki mózgu, a kiedy pamięć zostaje uświęcona, wtedy można myśleć o ścieżce wyzwolenia. (Bhagavad-gita taka, jaką jest. 02.11 zn.) Wielbiciele Pana uwolnieni są od wszelkich grzechów, albowiem spożywają pokarm wpierw ofiarowany. Inni, którzy przygotowują pożywienie dla zadowolenia własnych zmysłów, zaprawdę jedzą tylko grzech. (Bg.02.13)

Sattva-guna - siła dobroci

Spośród wszystkich ofiar, w naturze dobroci są te, które spełniane są z obowiązku, zgodnie z zaleceniami pism świętych i bez oczekiwania nagrody. Bg.17.11

Read More

Rajo-guna - siła pasji

Ale te, które spełniane są dla jakiegoś celu czy korzyści materialnej, czy z powodu dumy, takie ofiary, o wodzu Bharatów, są w naturze pasji. Bg.17.12

Read More

Tamo-guna - siła ignorancji

A te ofiary, których spełnianie nie pozostaje w zgodzie z zaleceniami pism świętych, w których nie rozdaje się prasadam (pożywienia duchowego), nie śpiewa hymnów ani nie wynagradza kapłanów, i które pozbawione są wiary – takie ofiary są w naturze ignorancji. Bg.17.13

Read More