Artur i Mallika Szumscy
+48 608 822 431 napisz@kuchniajogi.pl

Anna Ciesielska – „Kwaśne, surowe, zimne… Filozofia zdrowia”

ciesielska-kwasne,surowe,zimne wys 300pxEmocje

Każdy człowiek rodzi się z pewnym kodem zachowań, tzw. matrycą skłonności emocjonalnych. Dzięki temu może w ciągu całego swego życia dokonywać przeobrażeń potrzebnych dla swej duchowej ewolucji. Zależy to jednak od jego woli i determinacji.

W każdym z nas dominuje jeden żywioł podtrzymywany przez wszystkie pozostałe, które wzajemnie na siebie oddziaływują. Nie jest realne, by wszystkie nasze zachowania były zgodne na przykład z wzorcem Drzewa lub Wody. Życie i współistnienie nie byłoby wtedy możliwe.

Emocje charakterystyczne dla danych żywiołów przepływają przez nasze życie jak dzień i noc, słońce i deszcz, a są to radość i smutek, płacz i śmiech, agresja i tolerancja, żal i otwartość, strach i odwaga. Źle jest jednak, gdy któraś z emocji zdominuje nasz umysł i wpływać będzie destrukcyjnie na konkretny narząd, a w następstwie na cały organizm. Należy być świadomym swych skłonności oraz charakteru swej osobowości, aby móc decydować o swoim zdrowiu i jakości swego życia.

Zasada Pięciu Przemian dostarcza nam konkretnej wiedzy o istniejących i przemijających w nas rodzajach emocji, przedstawia nam przyczynę ich powstawania i sposób na neutralizację ich i wyciszenie.

W układzie wszystkich elementów istnieją dwie pary biegunowo równoważących się żywiołów (patrz rys. 12). Jest to Woda (zima) i Ogień (lato) oraz Drzewo (wiosna) i Metal (jesień). Ziemia (późne lato) jest osią, która równoważy wszystkie cyklicznie zmieniające się energie, procesy, emocje zarówno w przyrodzie, jak i w organizmie człowieka. W przypadku rozpatrywania cech charakterystycznych dla ludzkich zachowań, przynależnych danemu żywiołowi, należy zawsze analizować i pomagać sobie zależnościami układu kontrolnego (patrz rys. 6). Na przykład, gdy jesteśmy żywiołem Drzewa i dominują w nas cechy charakterystyczne dla tego elementu, należy świadomie poprzez samodyscyplinę wprowadzić do swojego zachowania cechy przynależne do żywiołu Metalu. Brak tolerancji i gniew równoważymy wówczas altruizmem i współczuciem. Możemy również łagodzić negatywne emocje pozytywnymi, istniejącymi w danym elemencie.

Gniew i agresję zamieniamy na cierpliwość i tolerancję. Taka świadoma praca nad sobą to autentyczna kreacja swego istnienia, to droga Tao, na której wykorzystuje się wszystkie elementy życia, aby nabierać mocy i wzbogacać się.

Element Drzewa (wątroba) to aktywność, działanie, ruch. Jego siły budzą się wiosną. Charakterystyczne cechy tej osobowości to spryt, żywiołowość, niezależność, poleganie tylko na sobie, pragnienie przeobrażeń. Typową emocją związaną z wątrobą jest gniew. Jest to emocja silnie jang, powodująca ruch energii w górę i wypalająca płyny wewnętrzne. Człowiek działający pod wpływem gniewu jest bardzo niezrównoważony.

Pozytywne cechy elementu Drzewa to pracowitość, bystrość, pewność siebie, zdecydowanie, umiejętność rozwiązywania problemów, kierowanie, organizowanie, tolerancja.

Negatywne cechy tego elementu to agresja, nerwowość, nietolerancja, zawziętość, fanatyzm, tyrania, wrogość, niemożliwość właściwego osądu, konfliktowość, nieobliczalność, nieumiejętność dzielenia się z drugą osobą.

Emocje typowe dla elementu Drzewa równoważymy emocjami Metalu i Ziemi. Przy braku jin w wątrobie (ogień) cechą charakterystyczną naszego zachowania jest wybuchowość, agresja, gniew. Przy braku jang (zimno) – niezdecydowanie, drażliwość, nadmierna pobłażliwość.

Element Ognia (serce) uzyskuje wzrost siły i władzy w okresie letnim, wypełnia nas, podnieca, daje uczucie mocy i siły. Ogień jest ciepły, aktywny, jego właściwa jakość daje przebudzenie, mądrość, intuicję i współczucie. Typową emocją jang związaną z sercem jest radość. Jeżeli wypływa z wnętrza, z naturalnego stanu umysłu i jest niezależna od warunków zewnętrznych, wówczas nasz organizm jest bardzo zrównoważony i wyciszony. Natomiast radość doświadczająca nas zbyt często i zbyt długo, zależna ściśle od sytuacji zewnętrznych, niszczy serce i ciało. Wtedy nasz umysł nie ma możliwości koncentracji i odprężania się.

Pozytywne cechy Ognia to charyzma, komunikatywność, odpowiedzialność, optymizm, współczucie, entuzjazm, poświęcenie, czujność.

Negatywne cechy tego elementu to sentymentalizm, nienasycenie, niepokój, przewrażliwienie, beztroska, roztargnienie, gadatliwość, histeria, infantylny śmiech.

Dla zaistnienia pozytywnych cech Ognia konieczny jest spokój ducha (podświadomość) i jasność umysłu, czyli czystość serca. Uzyskamy to jedynie dzięki właściwie zrównoważonej Świadomości. Należy pamiętać, że podświadomość to wątroba, umysł to serce; a świadomość to śledziona. Dominujące cechy Ognia, zarówno negatywne, jak i pozytywne, należy równoważyć cechami elementu Wody i Metalu, ale głównie poprzez wprowadzenie równowagi naszej świadomości.

Przy stanie niedoboru jin w sercu (ogień) cechą charakterystyczną jest beztroska, gadatliwość, podniecenie, śmiech.

Przy stanie niedoboru jang (zimno) – milczenie, lękliwość, zagubienie.

Element Ziemi (śledziona) uzyskuje moc w okresie późnego lata, kiedy jest wszystko dojrzałe i spełnione. Ziemia daje nam poczucie stabilizacji i równowagi zarówno fizycznej, jak i psychicznej, określa nasz miejsce tu i teraz wżyciu, jest naszą matką, rodzi, karmi, chroni, łagodzi konflikty, wzmacnia pozytywne cechy, stwarza przyjazne środowisko, daje poczucie bezpieczeństwa. Właściwa jakość Ziemi zapewnia umiejętność koncentracji i skupienia.
Charakterystyczną emocją Ziemi jest nadmierne, obsesyjne myślenie i zamartwianie się. Taki stan umysłu blokuje ruch energii i niszczy śledzionę.

Pozytywne cechy Ziemi to opiekuńczość, towarzyskość, współczucie, rozwaga, opanowanie i życzliwość.

Negatywne cechy tego elementu to nadopiekuńczość, wtrącanie się, zatroskanie, zamartwianie, chandry, apatia, posępność i kapryśność.

Osoby, u których nie ma równowagi w elemencie Ziemi przejawiają cechy konformistyczne, działają i myślą ściśle według uznanych norm i zasad, są zamknięte na nowe i nie akceptują zmian. Dominujące cechy Ziemi, zarówno negatywne jak i pozytywne, staramy się równoważyć cechami elementu Wody i Drzewa. Nadaktywność Ziemi to nachalność, nadopiekuńczość i wtrącanie się. Brak jang w tym elemencie (zimno) to niepewność, kapryśność i zamartwianie się.
Element Metalu (płuca) swoją kulminację ma w okresie jesieni, kiedy jest czas skupienia i odrębności. Jesień to oddzielenie potrzebnego od tego, co niepotrzebne, to gromadzenie zapasów. Emocją typową dla Metalu jest smutek. Atakuje płuca powodując ruch energii w dół, wywołując zmęczenie i przygarbienie. Jest to zwłaszcza charakterystyczne w sylwetce człowieka smutnego.

Pozytywne cechy Metalu to skrupulatność, precyzyjność, dyscyplina, schludność, opanowanie, akceptacja, umiejętność odrzucania, nierozpamiętywania przeszłości i przyszłości.

Negatywne cechy tego elementu to nadmierny perfekcjonizm, uprzedzenia, obojętność, niewzruszenie i dogmatyzm.

Osoba o przewadze cech Metalu ma skłonności do ciągłego analizowania, co jest dobre, a co złe, co słuszne, a co nie, ma skłonności do osądzania innych i krytycyzmu. Aby Metal stał się bardziej giętki i elastyczny powinien być podgrzewany cechami Ognia i neutralizowany cechami Drzewa. Niedobór jin w Metalu (ogień) charakteryzuje się surowością, obojętnością, oschłością, a brak jang (zimno) – apatią, niechlujstwem i drobiazgowością.

Element Wody (nerki) dominuje w okresie zimy. Nerki to nasze zakorzenienie i źródło sił życiowych. Element Wody to nasza samodzielna, twórcza praca, to nasza siła i wola, to chęć poznawania siebie i świata. Główną niszczącą emocją tego elementu jest strach (jin), Ściąga energię w dół, a długo trwający jest przyczyną depresji.

Pozytywne cechy Wody to rozsądek, rozumność, ciekawość, skromność i nieustraszoność.

Negatywne cechy tego elementu to chciwość, cynizm, odizolowanie, podejrzliwość, brak taktu, krytycyzm, podatność na lęki i fobie, skąpstwo i pesymizm.

Dobrze jest, gdy twórcze siły i zdolności Wody połączymy z otwartością i ekspresją Ognia oraz ze współczuciem i łagodnością Ziemi. Niedobór jin w nerkach (ogień) charakteryzuje się nadmiernym ekscentryzmem, nadmiernymi wymaganiami, chciwością i nadmierną brawurą.
Brak jang (zimno) to silna depresja, myśli samobójcze, fobie, sarkazm i podejrzliwość.
Należy pamiętać:
-Drzewo (wątroba) to determinacja, gniew i cierpliwość
-Ogień (serce) to namiętność, infantylny śmiech i radość
-Ziemia (śledziona) to szczodrobliwość, obsesje i koncentracja
-Metal (płuca) to zdyscyplinowanie, smutek i altruizm
-Woda (nerki) to wola, strach i nieustraszoność.

Generalnie nie zdajemy sobie sprawy, jaką reprezentujemy osobowość i czy nasze zachowania są prawidłowe. Jesteśmy neurotyczni, chaotyczni, zagubieni, znerwicowani, sądząc jednocześnie, że jest to normalne, ponieważ takie mamy charaktery lub że sytuacja zewnętrzna jest tego przyczyną. Pamiętajmy, że ludzkie zachowania nie są stanami z wyboru, to narządy dyktują pewne określone cechy osobowości. Często wcale nie chcemy tak się zachowywać, ale jesteśmy wobec samych siebie bezsilni.
Odżywiając się właściwie, tak, aby każdy narząd mógł prawidłowo funkcjonować, stwarzamy optymalne warunki dla emocjonalnej strony naszej egzystencji. Nadmierna pobudliwość i agresja, zwłaszcza u dzieci, zły, niespokojny sen, wybuchowość, nerwowość, nadmierna podatność na stresy, depresje, można zniwelować po niedługim czasie prawidłowym żywieniem. Wtedy dopiero zrozumiemy, co to znaczy dobre samopoczucie i satysfakcja z kreowania siebie.

Kolory

W regule Pięciu Przemian występują związane z żywiołami odpowiednie kolory: czerwony (Ogień), żółty {Ziemia), biały (Metal), niebieski (Woda ), zielony (Drzewo ).
Na równowagę jin-jang w organizmie człowieka wpływają nie tylko smaki, klimaty i emocje, ale również kolory. Każdy z nich emanuje określony rodzaj promieniowania (energii), które bezpośrednio wpływa na krążącą w nas energię życiową osłabiając ją, pobudzając lub działając równoważąco. Lekceważenie znaczenia kolorów w naszym życiu przyczynia się do pogorszenia naszego stanu równowagi, nasilania się dolegliwości oraz problemów emocjonalnych.
O tym, jak istotna jest gra kolorów w naszym życiu, mówi również wiedza o czakramach ludzkiego ciała. Czakramy to wiry energetyczne podstawowych siedmiu kolorów, czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, indygo i fioletowego. Właściwe wypełnienie kolorami czakramów dolnych (czerwony, pomarańczowy, żółty) powoduje automatycznie właściwe wypełnienie odpowiednimi kolorami czakramów górnych (zielony,niebieski, indygo i fiolet).

Pragnę przypomnieć, że nasza fizyczność ma odpowiednik w ciele astralnym (emocje). To jest nasza świadomość. Ciało astralne stwarza odpowiednie dla siebie ciało mentalne (podświadomość). Dopiero ono ma możliwość kontaktu z naszym Wyższym Ja; czyli Nadświadomością. Jaka jest więc droga do duchowości? Tylko jedna, poprzez naszą fizyczność. Jedynie właściwa fizyczność i zakorzenienie w Ziemi da nam odpowiednią świadomość i przyzwolenie na kontakt z duchowością. Pójście na skróty, co jest bardzo modne i ogólnie praktykowane, a jednocześnie szalenie niebezpieczne, jest jeszcze jednym dowodem na to, że człowiekowi brak pokory i że nie potrafi wyciągać wniosków z historii. Doświadczanie przeżyć z pogranicza, które tak skwapliwie są określane mianem doświadczeń duchowych, jest albo kroczeniem po niewłaściwej ścieżce, albo czystą iluzją. Kontakt z duchowością to lekki podmuch wiatru, a nie wichura. Życie jest nam dane, aby się nauczyć właśnie fizyczności z całym dla niej szacunkiem i radością, a reszta przyjdzie sama.

Według zasady Pięciu Przemian podstawowymi i najważniejszymi kolorami w życiu człowieka są czerwień (Ogień) i żółty (Ziemia). Są to kolory, których energia wpływa na odpowiednią jakość naszej fizyczności, a więc wszystkich procesów fizjologicznych i regeneracyjnych oraz na stan naszej równowagi emocjonalnej.

Czerwień jest kolorem elementu Ognia. Jej energia zapewnia właściwe krążenie krwi oraz element jang każdemu narządowi.
Energia tego koloru to energia naszego fizycznego życia, to jedyna właściwa forma dla ducha. Dzięki czerwieni możemy zlikwidować wychłodzenie, osłabienie, zwiększyć odporność organizmu na czynniki zewnętrzne oraz osiągnąć równowagę umysłową.

Żółty to kolor elementu Ziemi. Energia tego koloru ma wpływ na prawidłowe trawienie i przyswajanie oraz poziom płynów wewnętrznych, a więc chroni i zapewnia element jin narządów i organizmu. Kolor żółty to najbardziej neutralny ze wszystkich kolorów, a jego energia przyczynia się do uzyskania właściwej świadomości, czyli zrównoważenia emocjonalnego. Oba wyżej wymienione kolory są kolorami ciepłymi, a więc nie ochładzają ciała.

Biel, zieleń i niebieski są kolorami zimnymi, ich nadmiar w najbliższym otoczeniu człowieka przyczynia się do utraty równowagi i obniżenia poziomu energii życiowej. Nadmiar bieli powoduje rozregulowanie elementu Ognia i Metalu. Nadmiar niebieskiego wywołuje poważne dolegliwości w elemencie Wody i Ognia, a nadmiar zieleni niszczy element Ognia, Ziemi, Metalu i Wody.

Zieleń roślin jest nam potrzebna jedynie latem dla zrównoważenia jang słońca. Zimą zieleń w domach jest niepotrzebna, a w naszym klimacie bardzo szkodliwa.
Kolor czerwony jest nieodpowiedni dla osób z tak zwanym fałszywym nadmiarem jang (ogień). Problem ten dotyka głównie wątroby, serca i płuc. Przypomnę, że w naszym klimacie stan ognia w organizmie nie jest spowodowany przegrzaniem lub nadmiarem czerwieni, lecz wychłodzeniem i niedoborem jang (złe funkcjonowanie śledziony). Przy ogniu wątroby czy serca kolory zimne (biały, niebieski, zielony) dają ukojenie, ale tylko na krótki czas, po którym następuje pogorszenie stanu zdrowia. Stan ognia w organizmie dotyka głównie osób dorosłych i dla nich najodpowiedniejszym kolorem jest żółty, który swą energią wpłynie na pracę śledziony i żołądka, przyczyniając się tym samym do uzyskania równowagi jin-jang (płyny wewnętrzne) oraz wyciszenia emocjonalnego.

Mylne jest zatem sądzenie, że nadmierna pobudliwość i agresja dzieci, młodzieży i dorosłych jest zawsze efektem stanu ognia w organizmie i nadmiaru czerwieni. Błędem jest również sądzenie, że kolor zielony jest zbawienny przy tego typu problemach. Kolor ten po chwilowej uldze spowoduje jeszcze większe rozregulowanie organizmu i pobudliwość. Niezrównoważenie emocjonalne u dzieci, młodzieży i dorosłych wynika bowiem właśnie z niedoboru czerwieni i żółtego a tym samym z braku równowagi w elemencie. Jest to bardzo typowe wychłodzenie. A zatem wszystkie kolory zimne (biały, niebieski, zielony) będą pogłębiały niezrównoważenie organizmu.

Nasze przyzwyczajenia i styl życia przyczyniają się niestety do tego, że ogromna większość ludzi ma stały niedobór energii koloru czerwonego i żółtego. Nie może być inaczej, skoro od niemowlęctwa nosimy białą bieliznę i śpimy w białej pościeli. Obecna kakofonia kolorów pościeli nie likwiduje tego problemu. Pomieszczenia w przedszkolach, szkołach, biurach, szpitalach są również białe, a jedynymi spotykanymi tam kolorami są niebieski, granatowy, czarny, zielony i różowy.

Skąd wziął się u nas wstyd, strach, niechęć do koloru czerwonego i żółtego? Czyżby czerwień kojarzyła się nam tylko z piekłem? Przecież czerwień to kolor życia, kolor naszej krwi, a żółty to kolor słońca. Może powinniśmy pokłonić się tym kolorom i w pełni uznać ich wagę i rolę w naszym życiu. Czerwień chroni nas przed wpływem złych czynników (złej energii z zewnątrz). Dotyczy to zarówno ochrony przed ludźmi, jak i przed miejscami o złej wibracji. Dzięki czerwieni zapewniamy sobie również spokojny i głęboki sen. Ubierając dziecko w czerwoną piżamę i kładąc do czerwonej pościeli chronimy je przed koszmarnymi snami. Czerwony kolor bielizny ochroni nas przed jesiennymi i zimowymi chłodami, zwiększy naszą odporność, wyciszy emocje i poprawi samopoczucie.

Kolor żółty daje również odczucie ciepła i zrównoważenia emocjonalnego. Radzę osobom otyłym, które doświadczają uczucia stałego gorąca, aby zastosowali najpierw kolor żółty, a po pewnym czasie, w miarę równoważenia, wprowadzali dodatkowo kolor czerwony. Zarówno czerwony, jak i żółty, są niezbędnymi kolorami, których energia będzie wspierać organizm przy takich chorobach i dolegliwościach jak astma, alergia, przeziębienie, grypa, stałe uczucie zimna, choroby płuc, nerek, wątroby, żołądka, jelit, zawałach i otyłości.

Wypełnienie się energią podstawowych dla nas kolorów, to jest czerwieni i żółtego, spowoduje, że osiągniemy bardzo ważny moment tak zwanego zakorzenienia się i połączenia z ziemią. Uzyskamy aspekt jin naszej egzystencji, czyli Ziemskość, co pozwoli na równowagę z aspektem jang, czyli Duchowością. Dzięki czerwieni dokona się w nas przebudzenie i zmiana świadomości oraz otwarcie na wszelkie doznania duchowe.

Uważam, że niedobór energii koloru czerwonego jest podłożem głębokich i poważnych problemów związanych z zachowaniem dzieci i młodzieży, a więc agresji i niezrównoważenia, podatności na stres i złe wpływy zewnętrzne.
Stosowanie kolorów, podobnie jak pozostałych czynników mających wpływ na naszą równowagę, wymaga rozsądku i umiaru. Jak każdy nadmiar, również nadmiar jakiegoś koloru, będzie dla nas szkodliwy. Mimo że czerwień i żółty są kolorami naszego życia i energii, nie oznacza to wcale, abyśmy ubierali się na czerwono, spali w czerwonej piżamie, w czerwonej pościeli i w czerwonym pokoju, jedli śniadanie w czerwonej kuchni, na czerwonym obrusie i pracowali w czerwonym biurze. Nie popadajmy w skrajności i fanatyzm. Jedynym kolorem uniwersalnym, którego nadmiar podobno nie szkodzi, jest kolor bakłażanów, czyli purpurowo-siny. Poprawia samopoczucie i pomaga w twórczej pracy.