Artur i Mallika Szumscy
+48 608 822 431 napisz@kuchniajogi.pl

Peter Anselmo,dr James S.Brooks – „Ajurweda-droga do pełni zdrowia”

Test na typ psychofizyczny

Zaznacz cyfrę, która najbardziej odpowiada każdemu ze stwierdzeń. Celem tego testu jest lepsze zrozumienie samego siebie, a nie tworzenie lepszego wyobrażenia swojej osoby. Innymi słowy, staraj się odpowiadać zgodnie z prawdą. Dla uzyskania bardziej precyzyjnego obrazu, możesz zapytać przyjaciela, małżonka lub kogoś innego, kto dobrze cię zna, czy zgadza się z twoimi odpowiedziami.

Nie dotyczy 0-1
Dotyczy w pewnym stopniu 2-4
Dotyczy w bardzo dużym stopniu 5-6